79905608_10218732096445778_2891331413406121984_n

 Vianočné Tvorcítenie

December 12, 2019
10:00
Axa Club - Hlohovec

TVORCÍTENIE je jedinečný a originálny projekt, zameraný na rozvoj jemnej a hrubej motoriky detí predškolského a školského veku, prostredníctvom zážitkových tvorivých aktivít, ktoré sú harmonickým spôsobom obohatené o prvky rozvíjajúce intuíciu, kreativitu a celkovú "citovú inteligenciu" . Aktivitami nás povedie rezbár Ivan Slezák, a pomocou tradičných techník budeme tvoriť z dreva. Akcia je určená pre deti a dospelých, pre všetky vekové kategórie.