Projekty

Projekt:

Ekorodičovstvo

Realizácia:

2020

119960791_10223140394007399_1405054441125947105_o

Cieľ:

Rodičovstvo má obrovský dopad na životné prostredie. Podporovaním prirodzených aktivít chceme znížiť ekologickú záťaž, ktorú nevedomky rodičia spôsobujú. Predstavením alternatív jednorázových plienok- látkové plienky či bezplienkovanie, by sme radi znížili produkciu odpadu (každé dieťa vyprodukuje 2tony plienkového odpadu), podporou dojčenia chceme zase znížiť spotrebu pitnej vody (na výrobu jednej krabice umelého mlieka treba 4800l vody). Dojčenie je samo osebe bezodpadové. Nie sú potrebné fľaše, sterilizátory, preprava, skladovanie, či elektrická energia potrebná na prípravu. Uskutočníme babybazare, swapy detského sortimentu, predstavíme slowfashion pre deti, šatkovanie či vzťahovú výchovu
Projekt Ekorodičovstvo bol financovaný zo zdrojov Nadačného fondu spoločnosti DELL s.r.o. v Nadácii Pontis.

Projekt:

Z obývačky do práce

Realizácia:

2020

118474655_10222956144561278_5701640674468516155_n

Cieľ:

Adaptácia rodiča po materskej resp. rodičovskej dovolenke do pracovného kolotoča nie je jednoduchá. Mnohých rodičov sprevádza strata sebadôvery, pocity menejcennosti či strach zo zlyhania. Projekt im poskytne možnosť formálneho a neformálneho vzdelávania, formou verejných prednášok, stretnutí, workshopov a jazykových kurzov. Počíta sa aj s aktívnym zapojením rodičov v organizačnej a výkonnej časti. Niektoré prednášky a kurzy budú prebiehať formou dobrovoľníctva.
Projekt Verejná obývačka sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec

Projekt:

Prvý krok ku zdraviu

Realizácia:

2020

Prvý_krok_ku_zdraviu

Cieľ:

Cieľom projektu je šírenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež, a dospelých. Prvé kroky sú veľmi dôležité v rozvoji detského chodidla, držaní tela a zdravej chôdze. Rodičia a verejnosť sa nauči hravou formou o možnostiach prevencie a terapie plochých nôh, vpadnutých členkoch, oslabeného svalstva a abnormalít v držaní tela. Našim cielom je motivovať rodičov k zdravej forme pohybu s deťmi od prvých krokov. Aktivity budú formou prednások a verejných eventov
Projekt Prvý krok ku zdraviu finančne podporil Nadačný fond Tesco

Projekt:

MeSTO stromov

Realizácia:

2019

MeSTO_stromov

Cieľ:

Cieľom je ozeleniť mesto Hlohovec, zvýšiť kvalitu životného prostredia a kvalitu bývania v meste formou výsadby nových stromov podľa konkrétnej koncepcie.Vypestovať pozitívny vzťah ľudí k verejnej zeleni ako k hodnotám, ktoré treba chrániť a starať sa o ne. Súčasťou projektu je osveta a vzdelávanie ohľadne sadovníctva v meste, sadenia stromov, údržby a pestovania mestskej zelene.
Projekt MeSto Stromov sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore TTSK v rámci Participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj

Projekt:

Verejná obývačka

Realizácia:

2019

verejna_obyvacka

Cieľ:

Verejná obývačka by bola komunitou a zároveň priestorom, kde by bolo možné aktívne tráviť čas s deťmi vo veku od 0 – 5 rokov. Priestor by fungoval na pravidelnej báze, s tým, že by sa v ňom prednostne konali montessori herne. Radi by sme tiež organizovali prednášky o výchove a zdravom vývoji detí, či stretnutia na podporu ľudových tradícii pre najmenších.
Projekt Verejná obývačka sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec