Capture

Arteterapia

June 1, 2020
Online
Projekt Z obývačky do práce začneme tým, že sa pokúsime naučiť sa zvládať stres či strach. Sériou online prednášok o Arteterapii sa pokúsime naštartovať v rodičoch ale i v ich deťoch sebaistotu a odstránime zábrany, ktoré bránia v sebarealizácii.

Duševné zdravie je stav, kedy všetky duševné činnosti organizmu prebiehajú optimálne, v duševnej harmónii a správne odrážajú vonkajšiu realitu. Človek dokáže primerane reagovať na vonkajšie podnety riešiť bežné aj neočakávané úlohy, zdokonaľovať sa, mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti, správne sa prispôsobiť svojmu prostrediu, správne vnímať seba aj okolitý svet a ďalej sa vyvíjať.

Na tejto ceste nás bude sprevádzať arteterapeutka a lektorka Mgr. Andrea Geseová, ktorá sa venuje sa skupinovej a individuálnej, rodinnej a partnerskej arteterapii a práci s dospievajúcimi.

Fotogaléria